Üdvözöljük

2021. július 1-el létrejött az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.
Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban OGYSZ) missziója a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében a védelem biztosítása a gyermekek számára, a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az intézmény a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásokkal és a hozzájuk kapcsolódó befogadó otthoni ellátással a családjukat vesztett gyermekek érdekeit érvényesíti, az állami felelősségvállalás garanciájával gondoskodik arról, hogy a gyermekek hátrányai csökkenjenek, esélyeik növekedjenek, jóllétük kiteljesedjék.

A magyar állami gyermekvédelem 120. évfordulója alkalmából szervezete meg első konferenciáját az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat – együttműködésben a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel.

A 2021. december elsején, "Százhúsz éves a magyar állami gyermekvédelem" címmel megrendezett online eseményt Erdei Sándor, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat országos igazgatója nyitotta meg.

Köszöntő beszédet mondott Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára, valamint a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, dr. habil. Tóth Tibor.

A konferencia Domszky András, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgató-helyettesének és Körmendiné Pók Zsófia, a Heim Pál Gyermekkórház Egészségügyi Szakkönyvtár könyvtárosának előadásaiban emlékezett vissza a gyermekvédelem kezdeti időszakára.

A jelen kihívásaira reflektáló és a jövőbe mutató törekvéseket, irányokat Berényi András, a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke, Sidlovics Ferenc, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztály főosztályvezetője, valamint dr. Csipkés Attila, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettesének előadásai mutatták be.

Az eseményt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2020. évi „Így vagyunk itthon” című pályázat, a koronavírus járvány idején karanténban töltött napjait bemutató, gyermekek által készített, pályaművei színesítették.

A jeles évforduló alkalmából a szervező intézmények díszoklevéllel ismerték el a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által jelölt szakemberek gyermekvédelem iránti elkötelezett és példamutató, áldozatos szakmai tevékenységét.

A konferencia dr. Huszár Dorottya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály főosztályvezetőjének összegző gondolataival zárult.

A konferencia előadásai az előadók nevére kattintva érhetők el.